Impreza masowa – od ilu osób? Bezpieczeństwo imprez masowych

impreza masowa

Imprezy masowe stanowią ważny element życia społecznego, gromadząc tłumy ludzi wokół wspólnych pasji, wydarzeń artystycznych czy sportowych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom, istnieją określone regulacje dotyczące minimalnej liczby osób uczestniczących w danym wydarzeniu. W dzisiejszym artykule dowiemy się co to jest impreza masowa, zgłębimy zagadnienie imprezy masowej, omówimy różne rodzaje takich wydarzeń, zastanowimy się nad procesem organizacji oraz podzielimy się wskazówkami dla organizatorów.

Impreza masowa definicja

Co to jest impreza masowa według ustawy? 

Według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 impreza masowa to wydarzenie o charakterze sportowym, rozrywkowym lub artystycznym, przeznaczone dla szerokiej publiczności, planowane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa imprez masowych. Impreza masowa zazwyczaj odbywa się w obiekcie kongresowym, hali sportowej lub innym dużym budynku, a w wielu przypadkach również na otwartej przestrzeni, odpowiednio oznaczonej i wydzielonej. Organizatorem takiego wydarzenia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Imprezy masowe – rodzaje imprez na otwartej przestrzeni i w obiektach

Imprezy masowe dzielimy na kilka kategorii, obejmujące zarówno wydarzenia na otwartej przestrzeni, wydarzenia sportowe, artystyczno-rozrywkowe, jak i te o podwyższonym ryzyku. Przykładem wydarzenia o podwyższonym ryzyku może być mecz piłki nożnej. Istnieje jednak lista wyjątków, takich jak imprezy w teatrach, filharmoniach, muzeach, operach, operetkach, kinach, placówkach oświatowych, galeriach sztuki, bibliotekach, domach kultury, które pomimo tego, że umożliwiają publiczne oglądanie, nie są uznawane za imprezy masowe. Dodatkowo do imprez masowych nie należą wydarzenia z udziałem niepełnosprawnych sportowców, imprezy rekreacyjne czy zawody sportowe dzieci. Warto pamiętać, że nie wszystkie duże zgromadzenia podlegają tym samym regulacjom. Od jakiej liczby jest impreza masowa?

Od ilu osób jest impreza masowa? 200, 300, 500 osób?

organizacja konferencji konferencja 1

W zależności od charakteru imprezy, minimalna liczba uczestników może być zróżnicowana. Na otwartej przestrzeni wynosi nie mniej niż 1000 osób, podczas gdy imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, takie jak niektóre mecze piłkarskie, mogą mieć wymóg 200 osób. Imprezami masowymi nazwiemy również wydarzenia artystyczno-rozrywkowe organizowane w budynkach czy obiektach sportowych, w których bierze udział przynajmniej 500 osob, a imprezy sportowe organizowane w obiektach sportowych i budynkach – nie mniej niż 300 osób. Warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym kategoriom, aby lepiej zrozumieć różnice i potrzeby organizacyjne.

Organizacja imprez masowych, co powinien wiedzieć organizator?

Kiedy już wiemy od ilu osób jest impreza masowa, skupmy się na jej organizacji. Niewątpliwie proces ten jest dużo bardziej złożony niż organizacja eventu firmowego, konferencji naukowej czy wydarzenia online. Organizacja imprez masowych to skomplikowany proces, który obejmuje planowanie, uzyskiwanie zezwoleń oraz współpracę z różnymi instytucjami. Bezpieczeństwo uczestników to priorytet, a każda impreza musi spełniać konkretne wymagania, zanim zostanie zatwierdzona. W artykule omówimy kluczowe elementy procesu organizacyjnego oraz wyjaśnimy, dlaczego odpowiednie zabezpieczenia są niezbędne w przebiegu imprezy masowej. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i infrastruktury – kiedy zgłaszamy imprezę masową?

organizacja konferencji planer 1

Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych to sprawa najwyższej wagi. Aby zorganizować legalne wydarzenie masowe, konieczne jest spełnienie niezbędnych formalności. Przede wszystkim musimy pamiętać o złożeniu wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej we właściwym urzędzie miasta lub gminy. Taki wniosek składamy nie później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. Dodatkowo, konieczne jest uzyskanie odpowiedniej opinii, która ma na celu określenie niezbędnej liczby sił i środków do zabezpieczenia imprezy, ocenę stanu technicznego terenu oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń. Taką opinię wydają odpowiednie służby, zależnie od miejsca przeprowadzenia imprezy. Wniosek o wydanie opinii składamy nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Warto zwrócić uwagę na czas potrzebny do jej uzyskania i złożyć wniosek o opinię możliwie jak najwcześniej.

Warto pamiętać! (nie tylko przy imprezie masowej podwyższonego ryzyka)

Pamiętaj o spełnieniu określonych wymogów w przepisach prawa budowlanego oraz w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przepisach sanitarnych. Zapewnij udział służb porządkowych, służb informacyjnych i kierownika ds. bezpieczeństwa. Organizator powinien opracować regulamin imprezy masowej i instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Pamiętaj o odpowiednim do rodzaju i wielkości wydarzenia zapewnieniu pomocy medycznej, profesjonalnego sprzętu w razie pożaru, zaplecza higieniczno-sanitarnego tj.: śmietniki, toalety, punkty gastronomiczne), dróg dla służb i dróg ewakuacyjnych, miejsca dla służb nadzorujących wydarzenie w kwestii bezpieczeństwa. W przypadku niedochowania powyższych wymogów bezpieczeństwa organizatorom grozi kara grzywny.

Impreza masowa – Podsumowanie:

Podsumowując, organizacja imprez masowych to wyjątkowe wyzwanie, które wymaga uwzględnienia wielu czynników. Kluczowe jest przestrzeganie regulacji dotyczących minimalnej liczby uczestników oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy jesteś uczestnikiem, czy organizatorem, pamiętaj, że udział w imprezie masowej to także odpowiedzialność, która powinna być podejmowana z rozwagą.

Zapraszamy także, do zapoznania się z artykułem jak wybrać odpowiednią przestrzeń konferencyjną w Warszawie.

Scroll to Top